Kan Jag Isolera Fönster Med Snö?


Kan Jag Isolera Fönster Med Snö?

Teoretiskt sett kan du i den högra delen av världen använda snö för att isolera fönster. Snö används för att bygga igloos och ger en stabil vindsäker och välisolerad skydd vid användning i denna kapacitet. Det kan tyckas ironiskt att tänka på att använda snö som ett skydd mot kyla, men det är helt möjligt om det finns ett tillräckligt snöfall i ditt område och förutsatt att fönstren ligger tillräckligt nära marknivå för att göra det möjligt.


Teoretiskt sett kan du i den högra delen av världen använda snö för att isolera fönster . Snö används för att bygga igloos och ger en stabil vindsäker och välisolerad skydd vid användning i denna kapacitet. Det kan tyckas ironiskt att tänka på att använda snö som ett skydd mot kyla, men det är helt möjligt om det finns ett tillräckligt snöfall i ditt område och förutsatt att fönstren ligger tillräckligt nära marknivå för att göra det möjligt. Med en spade för att packa snön mot sidan av huset och täcka fönstren skulle effektivt isolera windows.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Täta fönster med unik tätningstejp.