Kan Jag Konvertera En Brännoljabrännare Till En Spilloljebrännare?


Kan Jag Konvertera En Brännoljabrännare Till En Spilloljebrännare?

Du kan inte omvandla en brännoljabrännare till en spilloljebrännare för säkerhetsändamål. Om du skulle värma spillolja i en standardbrännare skulle föroreningarna i oljan täppa till sprutan. Dessa orenheter avfiltreras i en spilloljebrännare, men i en brännolja brännare skulle de fångas i sprutan eller släppas ut i luften.


Du kan inte omvandla en brännoljabrännare till en spilloljebrännare för säkerhetsändamål. Om du skulle värma spillolja i en standardbrännare skulle föroreningarna i oljan täppa till sprutan. Dessa orenheter avfiltreras i en spilloljebrännare, men i en brännolja brännare skulle de fångas i sprutan eller släppas ut i luften. Avfalloljan måste värmas till en högre temperatur för att imitera bränsleoljaens egenskaper, medan brännoljan kan brännas vid en lägre temperatur. Om du skulle lägga spillolja i en brännolja för bränsle skulle det inte värma oljan till rätt temperatur och brinnande skulle inte vara effektivt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Bentone oljebrännare ombyggd till alloljebrännare/ Homemade WVO Burner.