Att Köpa Och Installera Ett Garage Frånluftsfläkt


Att Köpa Och Installera Ett Garage Frånluftsfläkt

Många hemförbättringsprojekt är centrerade i garageområden som har utarbetats som verkstäder så att installera avluftfläktar blir en viktig nödvändighet för korrekt ventilation och levande. Det är viktigt att köpa och installera en avgasfläkt korrekt. Köpa ett avgasfläkt: Steg 1 - Bestäm Typ Den tid som arbetar i ditt garage och typ av projekt du gör kommer att diktera dina val av avgasfläkt.


Många hemförbättringsprojekt är centrerade i garageområden som har utarbetats som verkstäder så att installera avluftfläktar blir en viktig nödvändighet för korrekt ventilation och levande. Det är viktigt att köpa och installera en avgasfläkt korrekt.

Köpa ett avgasfläkt:

Steg 1 - Bestäm Typ
Den tid som arbetar i ditt garage och typ av projekt du gör kommer att diktera dina val av avgasfläkt. Om du planerar att spendera mycket tid i din garage, behöver du bästa möjliga ventilation. Fläktar med olika storlek som ger direkt luftutflöde möjliggör korrekt ventilation i slutna områden där farliga kemikalier lagras.

  • Frittstående - Om du väljer en fristående fläkt måste du rikta luftflödet ut genom ett fönster eller dörr. Se till att alla kablar kan säkras när du använder en fristående fläkt.
  • Stort slutarefläkt - Används om fukt samlas i ditt slutna garageområde. Ett bra slutarfläkt som löper hela tiden kommer att dra kondens ut ur garaget effektivt.

Steg 2 - Jämförelseshopping
Jämförelseshopping är en bra idé när du letar efter en verkstadsavgasfläkt. Använd webbplatser på nätet och kolla specialerbjudanden eller kampanjer från tillverkaren. Beroende på vilken typ av fläkt du väljer, och dina egna färdighetsnivåer, kan du bestämma att anställa en entreprenör för att installera en avgasfläkt.
Steg 3 - Plats
Korrekt montering av avgasfläkt kräver korrekt installation, speciellt när du använder en highend-enhet som ska säkras på en vägg eller i ett tak. Takfläktar är bra val när det finns en stor höjd i strukturen där den ska installeras. Vägg enheter är bra för lågt tak områden. Bestäm vad som bäst passar dina behov beroende på storleken på ditt rum.
Steg 4 - Säkerhet Första
Innan du monterar och kopplar ut din utloppsfläkt för garage, stäng av alla strömbrytare för att förhindra elektriska olyckor under installationen. Ta bort eventuell isolering i antingen tak- eller väggområdet där fläkten kommer att installeras för att förhindra att någon eld inträffar.
Steg 5 - Montera fläkten
När du använder en väggfläkt, se till att väggskärningen inte äventyrar strukturens stabilitet. Om möjligt, använd befintliga väggpinnar genom att installera en ramram - en enkel fyrkantig trälåda - som är robust nog för att hantera vikten när du monterar fläkten. När du installerar fläkten i taket, försök säkra den direkt till en takstråle. Om det inte är möjligt, montera trästripar mellan balkar för att tillåta fast fastsättning för huset. När du gör klippet, håll husramen ordentligt mot vägg- eller takytan och märk omkretsen noggrant.Punktera varje hörn markerat och se till att skärlinorna är raka mellan punkterna innan de skärs. När du har hålet, placera huset ordentligt i öppningen. Gör alla nödvändiga tätningar för att säkerställa en tätt och väderbeständig passform.
Steg 6 - Vrid fläkten
Sätt in ett metallklämma på fläkthuset för att acceptera en jord. Använd endast tillverkarens godkända kablar för att ansluta fläkten till en strömkälla. Det rekommenderas starkt att köra fläktkabeln till sin egen oberoende strömbrytare och inte dela en likströmskälla. Se till att du kör en strömbrytare som är på / av, även om du planerar kontinuerlig fläktdrift.

Videoklipp Relaterade Artiklar: How to Install a Garage Exhaust and Vent System (Vent-a-Garage VG200) – DIY.