Kort Råd Om Att Optimera Din Källare Storage Area


Kort Råd Om Att Optimera Din Källare Storage Area

ÄVen om källarlagring inte är ett ofta besökt område, är det viktigt att hålla det organiserat. Ett organiserat källareområde kommer att utnyttja utrymme i källaren så att det kan användas som ett gym eller ett studierum, vilket ger mervärde till huset. Att hålla källaren ren och organiserad hjälper också till att hindra fukt och mögel från att samlas.


Även om källarlagring inte är ett ofta besökt område, är det viktigt att hålla det organiserat. Ett organiserat källareområde kommer att utnyttja utrymme i källaren så att det kan användas som ett gym eller ett studierum, vilket ger mervärde till huset. Att hålla källaren ren och organiserad hjälper också till att hindra fukt och mögel från att samlas. Använd följande tips för att organisera din källarlagring.

Kasta inte föremål

Undvik vana att kasta föremål i källaren utan att tänka på var de ska placeras. Källaren bör organiseras så att ätbara föremål, minnen och dokument hålls kvar inom egna områden.

Sortera artiklar

Sortera genom föremålen i ditt källarutrymme. Upprätta en grundregel där ett föremål som inte har använts i sex månader ska kasseras eller ges bort. Regelbunden vårrengöring bör antas som vana. Det kommer att hålla din källare lagring snyggt och rent.

Installera hyllor

Montera hyllor eller skåp för att lagra dagligdags produkter som konserver, toalettrullar och pappershanddukar. Installera hyllor vertikalt i stället för horisontellt, eftersom det finns mycket mer utrymme tillgängligt i uppåtriktningen. Höga hyllor ökar mängden tillgängligt lagringsutrymme.

Använd plastpåse

Placera matartiklar i vattentäta plastfack. Använd silikon gel för att hålla fukt från bortskämda livsmedel.

Använd klara plastförvaringsfack

Använd klara plastförvaringsfack för objekt för enkel identifiering. Märk lådorna för att ange vad som lagras inuti dem.

Installera krokar

Använd inte källarrören för att hänga någonting. Montera krokar på taket eller inom skåp från vilka föremål kan hängas.

Har utrymme

Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för att flytta runt de apparater som är installerade i källaren. De inkluderar tvättmaskin, vattenvärmare och elsäkring.

Behåll giftiga ämnen borta

Förvara giftiga material från barns räckhåll genom att placera dem i en höjd.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Home.