Tillämpa Poly Tape Till Ett Elstängsel Säkert


Tillämpa Poly Tape Till Ett Elstängsel Säkert

Vad du behöver Polyband används mest i elektriska staket för att öka skyddet mot elektrisk stöt och därmed bibehålla områdets säkerhet. Steg 1 - Installera inlägg Använd trä för att skapa inlägg för hörnen, grindarna och topparna och bottnen av kullar. Sänk dem i marken ca 3 meter. Linjepostarna kan vara gjorda av stål, trä eller plast.


Vad du behöver

Polyband används mest i elektriska staket för att öka skyddet mot elektrisk stöt och därmed bibehålla områdets säkerhet.

Steg 1 - Installera inlägg

Använd trä för att skapa inlägg för hörnen, grindarna och topparna och bottnen av kullar. Sänk dem i marken ca 3 meter. Linjepostarna kan vara gjorda av stål, trä eller plast. Se tillverkarens instruktioner för korrekt djup. Se till att de är 90 grader till marken och är av önskad höjd.

Steg 2 - Montera spännare

Spännare ska fästas på grind och hörnstolpar enligt tillverkarens anvisningar. Använd ordentligt åtskilda trådar.

Steg 3 - Korrekt stängselisolering

Isolatorerna ska fästas på linjepostarna med rätt avstånd. Fäst poly tejpen på en grind eller en hörnstolpe. Föra poly tejpen genom alla isolatorer, men stäng inte dem ännu. Polybandet ska fästas på en spännare på ett annat inlägg utan att dra åt det.

Steg 4 - Dra åt staketet

Starta vid den första spännaren, dra åt spolen och stäng sedan isolatorn. Upprepa denna process för alla inlägg i staketet och håll tejpen undervisad för längden av staketet.

Steg 5 - Efterbehandling

Laddare för staketet ska täckas och vara nära ett eluttag. Gräva jordstavarna i och fäst dem med varandra med den isolerade kabeln som är ansluten till den negativa laddningsledningen. Stängselens översta kabel är ansluten till den positiva terminalen. Anslut kretsen med en brytare mellan kontakterna.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Elaggregat.