Alternativa Användningsområden För Ett Kopparfågbad


Alternativa Användningsområden För Ett Kopparfågbad

Att hitta alternativa användningsområden för ditt kopparfågelbad är inte lika svårt en uppgift som det kan tyckas. Faktum är att många trädgårdsmästare och trädgårdsmästare flyttar till fler icke-traditionella användningsområden för traditionella föremål som kopparfågelbad. Beroende på var du bor kan du utsättas för svårt väder, vått väder eller andra miljöfaktorer som gör det vanliga att kopparfågelbadet är vanligt.


Att hitta alternativa användningsområden för ditt kopparfågelbad är inte lika svårt en uppgift som det kan tyckas. Faktum är att många trädgårdsmästare och trädgårdsmästare flyttar till fler icke-traditionella användningsområden för traditionella föremål som kopparfågelbad. Beroende på var du bor kan du utsättas för svårt väder, vått väder eller andra miljöfaktorer som gör det vanliga att kopparfågelbadet är vanligt. Men med bara några förändringar och fantasi kan du hitta en alternativ användning för det kopparfågelbad som kommer att gynna dig och ditt hem trädgårdssyn.

Fågelmatare

En populär alternativ användning för ett kopparfågelbad är att göra det till en fågelmatare. Detta alternativ tar ingen förändring och använder fortfarande kopparfågelbadet på ett fördelaktigt sätt.

Vattenhage

En annan alternativ användning för ett kopparfågelbad är som en liten vattenträdgård. Det finns många växter som växer i grundvattenmiljöer och kopparfågelbadet skulle vara perfekt för den alternativa användningen.

Planter

Slutligen kan du använda kopparfågelbadet som plantering. Borra små hål i botten av kopparfågelbadet för dränering, fyll i jord och plantera den önskade växten.

Hitta en alternativ användning för ditt kopparfågelbad är endast begränsad av din fantasi.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Tobiis framtidsutsikter och nya användningsområden.