En Komplett Guide Till Trådlösa Nyckelnycklar


En Komplett Guide Till Trådlösa Nyckelnycklar

En sladdfri stötdämpare är användbar för att ta bort och montera muttrar och bultar. Olika slag av stötdämpare har olika slagmekanismer som stiftkoppling, gunghund och tvillinghammare. Hobbyister använder ofta stiftkopplingen och rockinghundstyperna medan tvillinghammarnycklarna vanligtvis används av proffs i monteringslinjer och däckaffärer.


En sladdfri stötdämpare är användbar för att ta bort och montera muttrar och bultar. Olika slag av stötdämpare har olika slagmekanismer som stiftkoppling, gunghund och tvillinghammare. Hobbyister använder ofta stiftkopplingen och rockinghundstyperna medan tvillinghammarnycklarna vanligtvis används av proffs i monteringslinjer och däckaffärer. Om du är en hobbyist och du just köpt din första skiftnyckel, behöver du veta de grundläggande sakerna om att packa upp, använda, ta hand om och lagra skiftnyckeln.

Uppackning och inspektion av din skiftnyckel

Kontrollera noggrant din nya skiftnyckel när du packar ut den. Se till att skiftnyckeln inte uppvisade några skador under transporten. Kontrollera skiftnyckeln för lösa bultar och beslag. Dra åt alla lösa bultar och beslag innan du testar din skiftnyckel.

Skruva på din skiftnyckel

Innan du börjar arbeta med skiftnyckeln, kolla in det maximala trycket på skiftnyckeln. Observera att luftverktyget kan explodera om det utsätts för för högt tryck. Du måste också kontrollera bilagorna på din skiftnyckel från tid till annan. Slitna bilagor kan splittras och orsaka olyckor, så se till att du byter bilagor regelbundet. Vid byte av verktyg eller bilagor bör du endast använda bilagor som är utformade för din skiftnyckel. Så mycket som möjligt bör du bara köpa bilagor som tillverkas av samma företag som tillverkat din skiftnyckel. På detta sätt kan du vara säker på att bilagorna passar bra in i din skiftnyckel.

Arbeta med din skiftnyckel

När du arbetar med din skiftnyckel, utlösa inte verktyget när det inte tillämpas på ett objekt. För att undvika olyckor, peka inte på skiftnyckeln när som helst när du trycker på avtryckaren.

Säkerhetsåtgärder

Din skiftnyckel kan vara mycket buller, så var säker på att du bär öronskydd medan du arbetar med din skiftnyckel. För att skydda dina ögon mot skarvar och skräp, använd skyddsglasögon när du använder din skiftnyckel. Du bör också undvika att bära löst passande kläder när du arbetar med din skiftnyckel för att undvika olyckor. Lösa kläder kan fånga sig i skiftnycklarna.

Smörj din skiftnyckel

Om du inte smörjer din trådlösa skiftnyckel regelbundet kommer det att förkorta livet. Innan du smörjer din skiftnyckel, var noga med att avbryta strömmen först. När du smörjer din skiftnyckel, var noga med motorn och slagmekanismen. För att smörja motorn, vrid skaknyckeln upp och ner och applicera smörjmedlet. Var noga med att placera tillräckligt med smörjmedel för att smörja motorn.

Lagra din trådlösa nyckelnyckel

Sätt inte i din trådlösa stötdämpare i lådan och förvara lådan på ett säkert torrt ställe. Om du har barn hemma, var noga med att sätta skiftnyckeln på ett ställe där barnen inte kan nå det.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Røde Microphones trådløs lyd til YouTube.