En Komplett Guide Till Alkaliska BrÀnslecellelektrolyter


En Komplett Guide Till Alkaliska BrÀnslecellelektrolyter

En alkalisk brÀnslecell anvÀnd alkaliska elektrolyter för att producera el. Dessa brÀnsleceller Àr kloka tekniska delar som, liksom alla andra brÀnsleceller, anvÀnder elektrokemi för att omvandla kemisk energi till elektrisk energi. BrÀnslecellen bestÄr av varm, koncentrerad kaliumhydroxid omgiven av porösa grafitelektroder.


En alkalisk brÀnslecell anvÀnd alkaliska elektrolyter för att producera el. Dessa brÀnsleceller Àr kloka tekniska delar som, liksom alla andra brÀnsleceller, anvÀnder elektrokemi för att omvandla kemisk energi till elektrisk energi. BrÀnslecellen bestÄr av varm, koncentrerad kaliumhydroxid omgiven av porösa grafitelektroder. VÀte införs frÄn ena Ànden och syre frÄn den andra Ànden; De resulterande elektrokemiska reaktionerna anvÀnds sedan för att generera kraft. BrÀnsleceller har fördelen att de bildar mycket mindre föroreningar och genererar mycket kraft under lÄng tid pÄ en viss mÀngd brÀnsle. Artikeln nedan diskuterar alkaliska brÀnslecellelektrolyter.

JÀmförande elektrolyter: Kaliumhydroxid och natriumhydroxid

En brÀnslecell krÀver som en del av sin design ett starkt alkali som kan cirkulera joner mellan katoden och anoden. Detta sÀkerstÀller fortsatt elektrokemisk aktivitet och oavbruten kraftproduktion. Som allmÀn regel Àr natriumhydroxid, Àven om den Àr anvÀndbar, inte föredragen som en elektrolyt. Detta beror pÄ att de avfallsmaterial som bildas i en brÀnslecell Àr mindre lösliga i natriumhydroxid jÀmfört med kaliumhydroxid. PÄ grund av denna skillnad i löslighet Àr den tidigare elektrolyten ineffektiv som en renare medan den senare effektivt mops upp byggnad av produkter som annars skulle hindra elektrokemisk aktivitet.

Fördelar med alkaliska brÀnsleceller

Eftersom syre Àr inblandat i elproduktionsprocessen, ökar en alkalisk miljö effektiviteten pÄ grund av dess förmÄga att cirkulera syre bÀttre jÀmfört med sura elektrolyter. Dessa brÀnsleceller, som ett resultat av alkalisk elektrolyt, arbetar bÀttre vid rumstemperatur, för att producera högströmsdensiteter med mindre spÀnningsfall. Förutom dessa fördelar Àr alkaliska brÀnsleceller billigare att göra Àn andra celler pÄ grund av att cellen och elektroderna Àr gjorda av lÄgkostnadsmaterial. Dessa brÀnsleceller har en hög driftstid - mer Àn 15000 timmar - pÄ grund av elektrolytens egenskaper, sÄsom brist pÄ korrosion inducerar elektroderna och lÀtt borttagbarhet av avfall. Dessa faktorer tillsammans med nÄgra andra gör alkaliska brÀnsleceller mycket kostnadseffektiva. BrÀnsleceller, för att arbeta med optimal effektivitet, krÀver en katalysator i elektrolyten som pÄskyndar de berörda reaktionerna. Kostnadseffektivitet och tillförlitlighet beror pÄ antalet alternativa katalysatorer som Àr nÀrvarande för typen av brÀnslecell. I fallet med alkaliska brÀnsleceller Àr antalet alternativa katalysatorer mycket hög - högre Àn antalet katalysatorer som Àr tillgÀngliga för syrelektrolytbrÀnsleceller, till exempel.

Nackdelar med alkaliska brÀnsleceller

Alkaliska brÀnsleceller har nackdelen att de behöver installeras i en koldioxidfri miljö.Detta Àr för att undvika förgiftning av elektrolyten. Om koldioxid kommer i kontakt med den alkaliska miljön bildas karbonater. Dessa karbonater Àr olösliga salter som blockerar de porösa elektroderna och blockerar vÀte och syreflödet, vilket resulterar i strömavbrott. För att förhindra att en sÄdan hÀndelseform intrÀffar mÄste ingÄende gaser renas extremt bra. Trots att tekniken för rening Àr fullt utvecklad och tillgÀnglig, bidrar processen till den totala kostnaden för brÀnslecellen och gör den mindre praktisk.

Slutsats

Titta pÄ det övergripande paketet, uppvÀger fördelarna nackdelarna. Den alkaliska brÀnslecellen Àr en smart del av teknik som praktiskt taget har anvÀnts under lÄng tid.

Videoklipp Relaterade Artiklar: En Komplett Guide Till Elektriska Ansiktsbehandlingar Stockholm.