En Kort Redogörelse För Komprimeringsförstärkning


En Kort Redogörelse För Komprimeringsförstärkning

Komprimeringskonsumtion (tryckinjutning) är ett sätt att konsolidera grundjord genom att injicera grout i det. Denna process används för att stabilisera strukturer som har avgjort och att förbättra marken under nybyggnation innan den börjar. En analys av marken görs och planer utarbetas. Därefter installeras en rad injektionsrör med injektionsrör till önskat djup genom att antingen borra eller driva dem med hjälp av en offerpunkt.


Komprimeringskonsumtion (tryckinjutning) är ett sätt att konsolidera grundjord genom att injicera grout i det. Denna process används för att stabilisera strukturer som har avgjort och att förbättra marken under nybyggnation innan den börjar.

En analys av marken görs och planer utarbetas. Därefter installeras en rad injektionsrör med injektionsrör till önskat djup genom att antingen borra eller driva dem med hjälp av en offerpunkt. De placeras vanligtvis i ett rutmönster i antingen så lite som 6-fot och upp till 12 meter. Hålets djup beror på projektets krav, men injekteringen kan injiceras upp till 80 meter under marken.

Konstruktionspersonal startar från omkretsen arbetar inåt, sprutar in med lågt nedsänkningsförbrukning med en lågvolym högtryckspump. De fyller hålet i steg. Röret avlägsnas vid en kontrollerad hastighet (några fot i taget) för att ge injektionen en globform. Injekteringen injiceras tills ett förutbestämt tryck är uppnått eller marken börjar höjas uppåt.

När alla hål är fyllda, blir marken stabilare och du kan börja bygga med lugnet att din grund inte kommer att kollapsa på dig. Hela denna process kan också användas i kombination med stöd för att höja ett nedsänkt hem.

Försök inte själv följa dessa steg. De är bara en översikt över en komplex process. Det är viktigt att du kontrakt med en full licensierad och bunden professionell som specialiserar sig på denna typ av arbete. Denna metod för markkonsolidering är ett dyrt och ibland riskabelt förfarande, särskilt om du inte vet vad du gör. Det kräver utrustning specialdesignad.

Jordkonsolidering avser processen att minska volymen. I vår ansökan görs vanligtvis genom att först trycka jorden med tung utrustning (som en vals). När tryck eller spänning appliceras på jorden, får det partiklarna att klämma ihop tätt, minska volymen och skapa en stabilare grund.

Om trycket sänks eller avlägsnas kommer jorden att återhämta sig och återvinna en del av sin volym. Rebound kan orsakas av olika faktorer, inklusive vattenabsorption. Komprimeringskonstruktion fyller eventuella hålrum och återställer tryck till marken så att den blir mer kompakt. Om du vill ta reda på om komprimeringskonstruktion är lösningen på dina problem, kontakta ett lokalt företag för att få en analys klar.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Vem var Lukas? [Bibeln] [En kort och enkel sammanfattning] [Kristendom].