Tips För Att Göra Din Utomhusvattenfountain Senaste


Tips För Att Göra Din Utomhusvattenfountain Senaste

En utomhus vatten fontän är en stor tillgång. Det lägger till skönheten i din trädgård eller trädgård och lägger också ett lugnande element i den övergripande atmosfären. En utomhus vatten fontän kräver mer omsorg och underhåll jämfört med inomhus vatten fontäner. Nedanstående tips hjälper dig att ta hand om din utomhusvattenfountain så att den kommer att vara i god form under många år.


En utomhus vatten fontän är en stor tillgång. Det lägger till skönheten i din trädgård eller trädgård och lägger också ett lugnande element i den övergripande atmosfären. En utomhus vatten fontän kräver mer omsorg och underhåll jämfört med inomhus vatten fontäner. Nedanstående tips hjälper dig att ta hand om din utomhusvattenfountain så att den kommer att vara i god form under många år.

1 - Välj en lämplig installationsplats

Det första steget du måste vidta för att säkerställa att din utomhusvattenfälla är lång livslängd är att välja en lämplig plats för placering. Håll den borta från höga trafikområden för att undvika skador på fontänen och för att förhindra olyckor när barn springar runt. Placera den på en plats där den kommer att visas på ett framträdande sätt samtidigt som det skyddas mot höga vindar.

2 - Se till att vattenfältet är säkert placerat

Om det inte sitter fast på plats kan din utomhusvattenfälla springa över och bli skadad av starka vindar. Se till att fontänens botten är ordentligt fastsatt på marken och att bassängen i sin tur är fäst vid basen. Detta kommer att hjälpa till att hålla fontänen i spets under svåra väderförhållanden.

3 - Rengör fontänen med kompatibla rengöringsmedel

Utomhusvattenfountains är gjorda av olika material som betong, rostfritt stål och koppar för att nämna några. När du rengör din utomhusvattenfälla, kom ihåg att rengöraren måste vara kompatibel med materialet i fråga. Undvik slipande rengöringsmedel så långt som möjligt.

4 - Plocka ut löv och annan skräp regelbundet

Döda löv, kvistar, alger och fågelavfall är några av de många föroreningarna du hittar i utomhus vatten fontäner. Du måste regelbundet välja dessa föroreningar för att förhindra bildning av block och hinder i vattenflödet.

5 - Rengör vattnet varannan dag

Många fåglar använder utomhusvattenfountains som bad- och dricksstationer. Också smutsigt, dunkelt vatten i utomhusbrunnet minskar dess effektivitet och livslängd. Därför måste du göra det för att ersätta vattnet och rengöra fontänen varannan dag, om inte dagligen. När du håller denna praxis regelbunden måste du spendera minimal tidstvätt.

6 - Rengör pumpen regelbundet

Pumpen är den viktigaste delen av en utomhusvattenfountain. Det blir också smutsigt det snabbaste. För att förlänga livslängden för din utomhusvattenfälla måste du regelbundet rengöra pumpen. Använd en mjuk tandborste för att komma till de mindre hörnen och rengör pumpen noggrant.

7 - Skydda fontänen under vintern

Winterizing din utomhus vatten fontän är en viktig del av vården. Det är att föredra att demontera fontänen och ta den inomhus under vintern. Om detta inte är praktiskt måste du tömma källan av allt vatten och täcka det ordentligt med en tarpa.

8 - Applicera tätningsmedel och reparera sprickor som krävs

Kontrollera regelbundet ytorna på utomhusvattenfoten och leta efter tecken på sprickor eller skador. Reparera dem omedelbart och förhindra ytterligare skador genom regelbunden tätning.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Jørgen Hillås grunnleggende strategi.