8 Tips För Underhåll Av Din Ångmop


8 Tips För Underhåll Av Din Ångmop

A Ångmop är en apparat som använder ånga för att rengöra och desinficera golv. Dessa apparater används vanligtvis på hårda ytor som marmor, betong, klinkergolv och lövträ. Ånga mops favoriseras av många människor eftersom de inte kräver användning av kemikalier. Den höga temperaturen vid vilken golvet städas är också effektivt för att döda bakterier och andra skadliga mikroorganismer.


A Ångmop är en apparat som använder ånga för att rengöra och desinficera golv. Dessa apparater används vanligtvis på hårda ytor som marmor, betong, klinkergolv och lövträ. Ånga mops favoriseras av många människor eftersom de inte kräver användning av kemikalier. Den höga temperaturen vid vilken golvet städas är också effektivt för att döda bakterier och andra skadliga mikroorganismer. En ångmop är lätt att använda och underhålla. Nedan följer några underhållstips som kommer att vara till nytta när du planerar att rengöra din ångmop.

1 - Använd destillerat vatten om det behövs

När du använder en ångmop regelbundet under längre tid, kommer en gradvis uppbyggnad av kalkskala och andra mineralföremål att uppstå. Dessa partiklar kan täppa till filtret, munstycket och även värmeelementet i ångmoppen. För att maximera prestanda på din ångmop, är det lämpligt att använda destillerat vatten i tanken, speciellt om du har hårt vatten som levereras till ditt område.

2 - Lägg aldrig till kemikalier eller tvål i Steam Mop

En ångmop är byggd för att fungera endast på rent vatten. Tillsats av vattenavskalningsprodukter, rengöringsmedel eller tvättmedel i ångmoppen kan orsaka skada på enheten.

3 - Se till att tanken innehåller vatten när moppen är i bruk.

När du använder ångmoppen, se till att tanken innehåller lite vatten. När enheten slutar att ge ut ånga är det troligtvis att tanken är tom. I så fall måste du stänga av ångmoppen och fylla på tanken före återanvändning.

4 - Byt ut filtret vid önskad intervall

Med tiden kommer ångmopfiltret att samla smuts och hårda vattentillförsel. De flesta tillverkare ger en indikation på när filterbytet är nödvändigt. Användning av ett gammalt, igensatt filter resulterar i sämre prestanda och kan också skada enheten.

5 - Tvätta Mop Pad efter varje användning

Använd endast mop dynor tillverkad av ångmoppen. Efter varje användning måste du tvätta mikrofiberplattan med ångmoppen. Följ instruktionerna för rengöring och torkning av moppkudden.

6 - Koppla ur Steam Mop före rengöring eller underhåll

Innan du utför några rengörings- eller underhållsuppgifter på ångmoppen, måste du stänga av enheten och koppla ur den. Vänta tills mop-dynan och enheten har svalnat innan du hanterar någon.

7 - Töm tanken och torka av enheten efter varje användning

När du har använt ångmoppen måste du lagra den på en torr, skyddad plats. Före förvaringen, ta bort moppkudden och töm vattentanken. Torka av enheten med en mjuk trasa och ta bort eventuell smuts.

8 - Rengör ångdysen ofta

Med tiden kan ångmunstycket bli igensatt med mineralfyndigheter från vattnet. Om du märker att ångan emitterar mycket långsamt, måste du ta bort mopphuvudet och rengöra munstyckets insida med en stift eller något liknande.Ta bort all insättning och använd sedan enheten för att säkerställa att ångan emitterar fritt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Top 5 Car Maintenance Tips Everyone Should Know.