8 Säkerhetsanvisningar Vid Användning Av En Infrarödlasermetermometer


8 Säkerhetsanvisningar Vid Användning Av En Infrarödlasermetermometer

En infraröd lasertermometer är en apparat som kan mäta temperaturen hos ett objekt i närheten genom att peka på en laserstråle. Infraröda laser termometrar är mycket exakta, användbara enheter som har hittat applikation på många olika områden. Eftersom en laserstråle är inblandad är det viktigt att vara mycket försiktig vid användningen.


En infraröd lasertermometer är en apparat som kan mäta temperaturen hos ett objekt i närheten genom att peka på en laserstråle. Infraröda laser termometrar är mycket exakta, användbara enheter som har hittat applikation på många olika områden. Eftersom en laserstråle är inblandad är det viktigt att vara mycket försiktig vid användningen. Följ nedanstående tips för att säkert använda en infraröd lasertermometer.

1 - Håll på omslaget vid alla tider

För att förhindra att laserstrålen utsätts för oönskade ytor, behåll omslaget när du inte använder termometern. Var försiktig när du öppnar locket före mätning. När du har slutfört mätningen sätter du på locket och lagrar termometern på en sval, torr plats. Skydda termometern mot fukt, damm och mycket värme så att den kan fungera ordentligt.

2 - Släpp trigger eller knapp efter mätning

Alla infraröda lasertermometrar har en knapp eller en trigger som du måste trycka för att starta driften. Kom ihåg att släppa knappen eller avtryckaren när du har avslutat mätningen. Om du inte gör det kommer batteriet att minska och laserstrålen kan också träffa personer eller andra föremål som inte behöver mätas.

3 - Håll laserstråle borta från ögonen

Laserstrålar är farliga när de missbrukas på något sätt. Att peka på det i ögat kan orsaka allvarlig skada eller till och med blindhet. Var försiktig när du använder en infraröd laser termometer för att säkerställa att strålen inte slår ögonen eller de som är nära varandra.

4 - Var försiktig runt reflekterande ytor

Om laserstrålen träffar en reflekterande yta som en spegel, kan den reflektera tillbaka och slå dig eller någon annan i närheten. Därför är korrekt planering och positionering avgörande när du använder apparaten nära en reflekterande yta. Håll unga barn borta från en sådan inställning.

5 - Använd termometern i ett område utan explosiva gaser

Om en laserstråle träffar en explosiv gas eller en brännbar yta kan det orsaka explosion. Använd aldrig apparaten nära brännbara vätskor eller gaser för att undvika brand eller explosion.

6 - Kontrollera om termometern är användbar för medicinska ändamål

Vissa infraröda lasertermometrar är endast avsedda för användning på icke levande föremål och ytor. Använd aldrig sådana termometrar för mätning av kroppstemperatur. Innan du använder en infraröd lasertermometer, läs bruksanvisningen korrekt och bekräfta att den är lämplig för medicinsk användning.

7 - Var försiktig kring barn

När du använder en infraröd lasertermometer runt barn måste du vara extremt försiktig. Ibland kan du behöva använda en av dessa enheter nära barn, till exempel för att mäta kroppstemperaturen.Håll barnen fortfarande och se till att de inte får lasern i ögonen.

8 - Använd skyddsglasögon

För att vara säker, använd tjocka skyddsglasögon när du använder en infraröd lasertermometer. Om möjligt har alla i omedelbar närhet också en.

Videoklipp Relaterade Artiklar: iPhone X — A Guided Tour — Apple.