8 Fördelar Med En Dc-Strömförsörjning


8 Fördelar Med En Dc-Strömförsörjning

A dual DC strömförsörjning är helt enkelt tillförseln av likström till en maskin från två utlopp. Det är ett smart sätt att öka upp strömförsörjningen till det billigaste priset. Och den bästa delen av allt är, det är lätt att installera. Innan vi dyker in i fördelarna med en dubbel strömförsörjning, låt oss överväga vad ett dubbelspänning och dubbelspåroscilloskop innebär.


A dual DC strömförsörjning är helt enkelt tillförseln av likström till en maskin från två utlopp. Det är ett smart sätt att öka upp strömförsörjningen till det billigaste priset. Och den bästa delen av allt är, det är lätt att installera. Innan vi dyker in i fördelarna med en dubbel strömförsörjning, låt oss överväga vad ett dubbelspänning och dubbelspåroscilloskop innebär.

Det finns vissa elmotorer som kan fungera på två eller tre olika spänningar / linjer, beroende på hur motorn är byggd och ansluten, i vilket fall spänningarna är antingen multiplar av två eller tre av en annan. En annan term som är värd att nämna är Dual Trace Oscilloskopet, vilket helt enkelt är oscilloskopet som kan fungera och samtidigt visa två signaler.

Konstant kraft

En enfas krets, momentan kraft varierar sinusformigt. En dubbel strömförsörjning garanterar dock en konstant strömförsörjning till en enhet när en strömkälla misslyckas, vilket kan vara ett resultat av många faktorer.

Multiplicerar utbudsfrekvensen

Dual DC-strömförsörjningen mäter strömförsörjningsfrekvensen med 2.

Ökar effektutgången

Mer ström garanteras när en dubbel DC-strömförsörjning är inkopplad jämfört med en enda strömkälla. Precis som matningsfrekvensen multiplicerar den strömförsörjningen med 2.

Fickvänlig

En dubbel DC-strömförsörjning är billigare. Dual DC strömförsörjning är billigare än att köra på en enda strömförsörjning. Det kommer också till nytta i situationer där man behöver mer kraft för att öka redan tillgängliga ampere. Den extra strömförsörjningen behöver inte vara högre än vad som inte kräver mycket belastning. Till exempel kan den gamla strömmen användas för att köra fläkten och pumparna och den nya likströmskällan kan driva moderkortet och andra komponenter på skrivbordet.

Enkel installation

Tillägg av en dubbel likströmsförsörjning till en befintlig likströmskälla är lätt och kan slutföras på mindre än 20 minuter. Till exempel, när platsen är identifierad för den andra strömförsörjningen, dra ut en sladd ur väskan för att ansluta den gröna stiftet och en svart stift som kommer från huvudströmmen till hjälpen. Det är så enkelt som det.

Konstant kraft

En rigg som använder dubbla likströmstillbehör garanteras med konstant och avbrottsfri strömförsörjning. Återigen kan en stationär dator få dubbla nätaggregat, en för fläkten och den andra för moderkortet. Denna inställning säkerställer att strömförsörjningen inte äventyras när en enhet är påslagen på grund av fluktuationer. En elförsörjning kan fluktuera när vi lägger till en belastning på den. Svängning av elektrisk ström är en av de främsta orsakerna till skador på datorsystem.

Bekväm temperatur

Extra strömförsörjning ändrar inte falltemperaturen som logiskt kan förväntas.

Användarvänlig

Dual power-anslutning gör det enkelt att stänga av en ATM-maskinens klimatanläggning utan att störa hela strömförsörjningen under kalla väderförhållanden och spara energi i processen.

En dubbel elektrisk strömförsörjning är av flera skäl viktig. Det garanterar inte bara en stabil strömförsörjning till en enhet, men det hjälper också till att förhindra systemskador. Det möjliggör flera strömförbrukningar genom att öka effekten. För att förkorta det garanterar den regelbunden strömförsörjning. Betydelsen av en dubbel likströmsförsörjning kan inte överskattas.

Videoklipp Relaterade Artiklar: The Flash Evolution - In DC Videogames (1991 - 2018).