Användningar För Trämassage


Användningar För Trämassage

Det finns en rad steg som du kan ta för att hjälpa dig att bli mer grön fingerad, med användandet av träkross är bara en av dessa. Att vara medveten om de användningsområden som mulch kan läggas till hjälper dig att skapa en trädgård som du kan vara stolt över. 1. Fukt Trädmjölk är en av de bästa naturliga alternativen som finns tillgängliga för att behålla fukthalten i jorden.


Det finns en rad steg som du kan ta för att hjälpa dig att bli mer grön fingerad, med användandet av träkross är bara en av dessa. Att vara medveten om de användningsområden som mulch kan läggas till hjälper dig att skapa en trädgård som du kan vara stolt över.

1. Fukt

Trädmjölk är en av de bästa naturliga alternativen som finns tillgängliga för att behålla fukthalten i jorden. Detta gynnar växter och träd genom att tillåta dem att använda sig av vattnet i jorden innan det kan förångas, vilket ger rötter chansen att ta tag i. Mässan fungerar också som skydd mot jorden i heta perioder och hjälper till att hålla jorden sval så att den inte torkar ut.

2. Repelant

Att göra träbark med chips från vissa träd kan hjälpa dig att skapa en repellant som fungerar för att avskräcka insekter och andra skadedjur. Cedarträ ger en olja som inte liknar många organismer. Om dina växter ofta lider av att insekter gillar att festa på dem, kan cedar mulch hjälpa till att förhindra detta problem.

3. Luftning

I områden där jorden regelbundet går, kan den snabbt komprimeras och förhindra att luften kommer till det. Detta kan också orsaka att rötterna av växter blir snurrade och förhindrar korrekt vattendränering där jorden är utsatt för en alltför stor mängd vatten. Spridning av mulch hjälper till att förhindra att detta problem uppstår genom att ta det tryck som normalt skulle stödjas av jorden.

4. Bana

Trädmjölk kan användas för att skapa en snabb och enkel väg i trädgårdar där det annars skulle vara svårt att få en väg. Detta hjälper dig att behålla en plats som kan förbli ren och fri från marken. Det kommer också att göra det lättare att komma från en del av trädgården till en annan utan att oavsiktligt trampa några av dina växter.

5. Erosionsförhindrande

Spridning av trämassor kan bidra till att förhindra jorderosion som kan uppstå i områden som är utsatta för kraftigt regn. Mullret skapar en yta som möjliggör vattenavlöpning och skapar en barriär mellan vattnet och marken. Det bidrar också till att lägga till stöd till unga växter som annars skulle vilja tryckas under hårt regn.

6. Kvalitet

Eftersom det bryts ner och sönderdelas kan mulch bidra till att förbättra markens kvalitet som den sprids över. Det organiska materialet som lämnas kvar i jorden genom mulken bidrar till att locka maskar och andra organismer som bidrar till att gynna jorden. Detta är ett enkelt sätt att förbättra jordens tillstånd, eftersom det helt enkelt kan sprida sig ut på jorden och lämnas för att göra vad den behöver.

7. Återvinning

När du har träd på din egendom eller tillgång till annat trä, kan du återvinna det med att skapa mulch. Detta kommer inte bara att förhindra att det slösas, det kommer också att förhindra att miljön skadas genom att den brinner.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Epione massagebänk i trä.