7 Måste-Veta Tips För Att Använda Din Generator Säkert


7 Måste-Veta Tips För Att Använda Din Generator Säkert

Strömgeneratorer kan vara en livscykel för dig och din familj om du upplever en blackout. Att behålla din generator är korrekt för att säkerställa att den fungerar när du behöver den. Felaktig användning av en generator kan leda till att den störs eller är sämre, vilket orsakar brand och sätter din familj i fara.


Genom att följa några enkla steg ska din generator kunna ge dig den säkerhets- och strömförsörjning du behöver vid strömavbrott.

Obs! Var noga med att läsa produkthandboken från tillverkaren innan du startar din generator och håll dokumentet förvarat på ett säkert ställe så att du enkelt kan få tillgång till informationen om du behöver det.

Kontrollera bränslenivån

Din bärbara generator går på bränsle och det är nödvändigt att säkerställa att tanken hålls full. Den fulla linjen i tanken är typiskt ungefär en tum från toppen. Lägg inte extra bränsle i generatortanken. Detta kan leda till bränsleutsläpp och orsaka oavsiktlig brand.

Kontrollera oljenivån

Din generator behöver också olja att köra. Var noga med att oljan ligger på optimal nivå genom att lyfta av locket. Mätstången som används för att mäta oljenivån är ansluten till locket. Torka av oljestickan med en gammal trasa. Placera oljestickan i tanken och ta bort den. Kontrollera mätaren för att kontrollera att oljan ligger på rätt nivå. Om så behövs, häll i mer olja för att fylla tanken. Var noga med att avgöra vilken typ av olja du behöver innan du sätter den i tanken från din produktguide. Det är en bra idé att behålla en extra behållare med olja om du behöver det under en nödsituation.

Hitta en säker plats

Kör aldrig din generator i ditt hem! Skjut din generator till ett utomhusområde som är välventilerat och se till att avgasröret är spänt i riktning bort från ditt hem. Att din generator är ute hindrar inte att rök kommer in i ditt hem genom fönster, dörrar eller avgaser. Det är viktigt att se till att generatorns avgasutrymme ligger i ett torrt område minst tio meter från dina fönster och dörrar så att det inte går in i ditt hem. Detta kommer att förhindra eventuella risker för kolmonoxidförgiftning i ditt hem. Det är ett klokt val att ha ett batteridriven kolmonoxidlarm installerat i ditt hem. Denna apparat kommer att meddela dig om några CO-rök från din generator kommer in i ditt hem och sätter dig och din familj i fara. Var noga med att kontrollera batterierna regelbundet för att säkerställa att larmet fungerar korrekt.

Slå på din generator

Ställ bränsleventilen på generatorn på "ON". "Det här är typiskt ett vertikalt läge på de flesta generatorer. Dra sedan generatorns choke till "ON" också.Slutligen tryck på knappen "ON" för att starta generatorn. När generatorn har börjat fungera kan du frigöra choke.

Anslut dina apparater

Anslut dina enheter till en förlängningssladd som är avsedd för detta ändamål och som kan användas utomhus. Anslut sedan förlängningssladden till generatorn. Om strömavbrottet är långt och du måste fylla på bränsletanken på din generator, stäng av alla anslutna enheter och stäng sedan av generatorn också. Låt generatorn tillräckligt med tid att svalna helt innan du lägger mer bränsle i tanken.

Förhindra strömöverbelastning

Din generator är konstruerad för att stödja ett visst antal elektriska enheter. Mindre generatorer kan normalt ge cirka 3 000 watt kraft. Den mängd watt skulle vara tillräckligt för att driva ett kylskåp, flera lampor och en fläkt eller två. Att försöka strömma för många enheter kan leda till säkringsproblem på generatorn och elektriska skador på de enheter du försöker strömma. Du kan förebygga chanserna för detta genom att se till att du följer anvisningarna från tillverkaren och endast kopplar dina väsentliga föremål under strömavbrott. Icke-väsentliga apparater ska släckas tills strömavbrottet är över.

Skaffa rätt underhåll

Det är viktigt att hålla din generator väl underhållen för att den ska fungera korrekt under en blackout. Slå på din generator en gång i månaden i ungefär tio minuter för att kontrollera att den körs som den borde vara. Din generator ska placeras i ett säkert område utanför medan du kontrollerar det. Se till att du har en elektrisk apparat ansluten till den medan den är igång. Fyll vid behov tanken med bränsle och se till att oljan också ligger på rätt nivå. När du är säker på att din generator fungerar korrekt, lägg den tillbaka i sitt normala lagringsutrymme. Förvara bränslet för din generator i en korrekt säkerhetsbehållare. Var noga med att bränslebehållaren är placerad i ett område bort från ditt bostadsutrymme.

Videoklipp Relaterade Artiklar: 5 SAKER TJEJER DÖMS FÖR MEN INTE KILLAR.