6 Tips För Att Installera Och Använda Ett Vinylgitterhäfte


6 Tips För Att Installera Och Använda Ett Vinylgitterhäfte

A vinylgitterhäftning är att föredra över ett trästak på grund av dess underhållsfria egenskaper. Vinylstaket behöver inte förseglas eller målas några år. De rostar inte eller sönder hur trästaket gör det. Vinyl gallergalleriet kommer enkelt att installera 4 x 8 fot paneler. I den här artikeln kommer vi att diskutera tips för avbetalningen och användningen av ett vinylgitterstaket.


A vinylgitterhäftning är att föredra över ett trästak på grund av dess underhållsfria egenskaper. Vinylstaket behöver inte förseglas eller målas några år. De rostar inte eller sönder hur trästaket gör det. Vinyl gallergalleriet kommer enkelt att installera 4 x 8 fot paneler. I den här artikeln kommer vi att diskutera tips för avbetalningen och användningen av ett vinylgitterstaket.

Tips 1 - Fäst skenafästen till inlägg först

För att påskynda installationstiden, fäst skenfästena till stolparna innan de startas. Innan du flyttar på gården för att ställa in inlägg, med hackarna i först betyder det mindre att flytta om gården med delar och verktyg för att installera dem senare.

Tips 2 - Installera en panel i taget

I motsats till de populära häfteinstallationshandböckerna, gräva hål, cementera inläggen och sedan ta reda på att avståndet är avstängt när man försöker installera ramverket är ett dyrt nej. Installera istället det första inlägget genom att gräva hålet och cementera inlägget och använd upprätt post för att börja mäta platsen för den andra posten. Denna metod är mer långsam i början men kommer att kräva mindre reparationstid senare.

Tips 3 - Blandning Cement

Använd så lite vatten som möjligt vid blandning av cement. För bästa resultat, blanda cementet i en skottkärra istället för att hälla i pulver och vatten separat i hålet i marken. Ju mer vattniga cementblandningen desto svårare blir det att hålla staketet medan det härdar.

Tips 4 - Kontrollera ditt arbete när du går

Istället för att ta reda på slutet av installationen om att ett hål är för djupt, grundt eller ett inlägg är oavbrutet, kolla alltid ditt arbete så fort du går. Mät varje gång ett nytt inlägg sätts in med hjälp av föregående inlägg för att kontrollera mätningar mot. Använd en sträng dras spänd mot staketet för att se till att alla inlägg är i linje. Kontrollera om det finns en lutning så att du kan beställa högre inlägg för kuperad staketet installation. Slå en vikt på en sträng och låt den falla tillsammans med ett inlägg. En 90 graders stolpe ska anpassas till strängens riktning.

Tips 5 - Installera på en kulle

För att ta reda på om marken ligger på en lutning, males i två pinnar framför två intilliggande stolpar. Slå sedan en sträng runt båda stavarna nära marken. Ta pinnarna ut och mäta från stångens botten till strängen. Skillnaden mellan dem är din markhöjd. Om din markhöjd är 4 tum, bör nästa inlägg vara 4 tums grundare i marken och nästa panel ska säkras i en höjd 4 tum mindre än föregående panel.

Tips 6 - Används för Vinylgitterpaneler

De flesta vinylgitterpaneler är förverkade i 4 x 8 fot rektangulära paneler. De är gjorda att användas som staket, men andra populära användningsområden för dem är som däckkjolar, uteplatshyllor, klättring av blommoväggar, poolhyllor, fönsterskärm, gazebosmur och djurhyllor.

Videoklipp Relaterade Artiklar: iPhone 6 – Complete Beginners Guide.