5 Sätt Att Förebygga En Källare Leak


5 Sätt Att Förebygga En Källare Leak

En källarlek kan vara ett allvarligt problem. Vatten som läcker in i din källare är inte bara ett slöseri och orsakar ytlig skada, men det kan också sänka ditt fastighetsvärde, skada ditt hem struktur, och även utgöra en hälsorisk. På grund av de många negativa följderna av källarläckage är det bäst att förhindra dem istället för att reparera dem.


En källarlek kan vara ett allvarligt problem. Vatten som läcker in i din källare är inte bara ett slöseri och orsakar ytlig skada, men det kan också sänka ditt fastighetsvärde, skada ditt hem struktur, och även utgöra en hälsorisk.

På grund av de många negativa följderna av källarläckage är det bäst att förhindra dem istället för att reparera dem. Även om det inte går att planera för varje olycka, tar man rimliga steg för att undvika källarläckage är en uppgift som någon noggrann person kan utföra. Följande lista ska ge dig en uppfattning om hur man vidtar åtgärder nu för att förhindra en källarläcka i framtiden.

Observera noggrant

Källare är sårbara för vissa specifika problem. Genom att observera saker som kan läcka och märka potentiella problem innan de blir fullt sprungna läckor, kan du spara mycket problem.

Tvättmaskiner kan utveckla läckor, antingen från ålder eller felaktigt underhåll. Genom att observera tvättmaskinens slangar kan du se deras tillstånd. Om de är i dåligt skick ökar risken för en källarlek mycket.

Kontrollera när du granskar tvättmaskinens slangar för alla slags skador. Eventuella sprickor eller andra tecken på stress kan förvandlas till läckor om de lämnas ensamma. Byt ut slangarna om det finns ett problem.

Dessutom, även om de håller i många år, kan vattenvärmare också utveckla läckage. Rost och fukt är starka tecken på att en läcka kan springa snart.

Titta på varningsskyltar

Även om du kan vara försiktig, är det inte alltid möjligt att undvika varje olycka. Catching läckor tidigt är att föredra att fånga dem sent; Därför är det en bra idé att titta på varningssignaler om läckage. Om du hör vatten körs när du inte använder någon, kan du ha en läcka. Missfärgade, fuktiga eller skadade väggar, golv och tak kan vara varningsskyltar om att du redan har läckage.

Sump Pump

Sumppumpar kan falla i förfall, så att vatten kan översvämma källaren. Medan du inte kan förhindra alla problem, testar din sumppump innan den våta säsongen börjar, ett bra sätt att undvika läckage. Installera en backup är också en bra idé.

Automatiska avstängningsventiler

Om du har läckage kan det orsaka stor skada innan du tar den. Automatiska avstängningsventiler är en lösning på detta allvarliga problem. När en gång är installerad, söker en automatisk avstängningsventil efter läckor och stänger dina rör för att förhindra vattenskador. Medan det inte förhindrar att alla skador uppstår (speciellt för dina rör), kan det i hög grad minska problemen som orsakas av trasiga eller sprickade rör.

Caulking

Ibland kan din källare ha en liten läcka som levereras av fukt från utsidan. Medan vattentätning är din källare vanligen en svår uppgift, är det ofta möjligt att fixa små sprickor genom att fylla dem med caulk. Det är möjligt att göra det enkelt med en minimal mängd utrustning och ansträngning.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Så här tänker en inbrottstjuv.