5 Sätt Att Kompensera För Sluttande Golv


5 Sätt Att Kompensera För Sluttande Golv

Lutande golv är estetiskt oattraktiva och obekväma att stå och gå på. Detta problem kan lösas med några enkla steg. 1 - Grundreparation Kontrollera din grund för eventuella strukturproblem som sprickbildning eller sänkning. Denna typ av problem måste lösas först. Du måste samråda med en entreprenör för bästa lösningen på ditt problem.


Lutande golv är estetiskt oattraktiva och obekväma att stå och gå på. Detta problem kan lösas med några enkla steg.

1 - Grundreparation

Kontrollera din grund för eventuella strukturproblem som sprickbildning eller sänkning. Denna typ av problem måste lösas först. Du måste samråda med en entreprenör för bästa lösningen på ditt problem.

2 - Shim Installation

Shims kan placeras mellan undergolvet och balken. Detta ska utjämna golvet i rummet. Använd en nivå för att vara säker på att golvet sitter ordentligt och nagla undergolvet genom axeln och in i axeln

3 - Själva Leveling Compound Application

Applicera en primer på undergolvet för att se till att förening häftar på undergolvet. Låt primern torka och applicera självnivellerande förening. Börja vid den lägsta delen av golvet. Fördela försiktigt försiktigt för att skapa en plan, våningsplan.

4 - Byte av golvbyte

Svag och golvbalk av dålig kvalitet ger inte det nödvändiga stödet till ett undergolv. Kontrollera dina golvbalkar för eventuella skador eller svaga områden. Om du hittar några bevis på problematiska bjälkar, byt dem ut.

5 - Byte av undergolv

Undersök undergolvet underifrån för att det finns några tecken på att det blir sakta eller skadat. Om du hittar några områden som är skadade, byt dem ut. Montera om möjligt ett ångspärr för att förhindra ytterligare fuktskador.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Tapetsera - steg för steg.