5 Tips För Att Minska Uppvärmningskanalerna


5 Tips För Att Minska Uppvärmningskanalerna

Uppvärmning av kanalljud och vibrationer kan vara ett irriterande tillägg till ditt hemvärme och luftkonditionering. Om du upplever för mycket ljud eller rattlande från dina värmekanaler eller ventilationssystem finns det ett antal saker du kan kontrollera och ändra för att garantera en tystare prestanda i framtiden.


1. Internt och externt

En av de viktigaste bidragsgivarna till bruselementet i en värmekanal är förhållandet mellan de interna och externa komponenterna. De interna och externa delarna får inte kopplas samman så att de får varandra att vibrera och skicka ljud genom kanalerna. Så mycket som värme- och ventilationskanaler är bärare av kall och varm luft, bär de också en stor mängd akustiskt ljud. Ljudet som genereras av värmesystemet kommer att passera genom kanalerna och orsaka ljud som vibrationer, skjuvning och eventuellt, summande eller gnällning. Förhindra detta genom att se till att dina inre kanaler är anslutna på ett oberoende sätt till det externa systemet.

2. Isolering

Du kan också isolera ditt värmesystem. Det mesta bullret som rör ner värmekanalerna utförs från luftbehandlaren. Metallbehållaren innehåller vissa komponenter som vibrerar som en följd av motorn och rörelsen. Isolering av luftbehandlaren dämpar bruset som alstras av de inre komponenterna och skickar mindre efterklang i kanalventilerna. Tjock isolering och vaddering kommer att hjälpa till att styra eventuella ljud som också flyter utåt. Dessa kan få effekt på närliggande fastigheter och nära grannar.

3. Akustisk isolering

Genom att använda ljudabsorberande material kan du minska ljudnivån från dina värme- och luftventiler. Materialen är akustiskt döda och kommer att absorbera ljud som kommer från systemet. Absorptionen kommer att dämpa ljuden så att de minskar i intensitet och minskar de längre längs de reser, så småningom försvinner. Ljuddämpningsisolering kan monteras längs kanalernas längder på samma sätt som du skulle isolera rörledningar genom att sätta på utsidan.

4. Rengöring och underhåll

Regelbunden rengöring och underhåll kommer också att hålla ditt värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem som arbetar med högsta prestanda. Genom att ha det professionellt rengjorda och underhållna, kommer du att minska det faktiska bruset genom att hålla delarna i gott skick och se till att alla element är monterade korrekt. Att ha luckor eller lösa komponenter i ditt kanalsystem kommer inte att leda till att den körs smidigt eller tyst.

5. Fläkten

Regelbunden rengöring av fläkten är också avgörande för att ditt värmesystem fungerar smidigt, eftersom fläkten lockar smuts och damm. Utsignalen från akustiken från din fläkt kan vara den främsta orsaken till det mesta av ditt ljud.Den bör bibehållas korrekt och regelbundet och underhållas vid behov. Fläkten ska också vara rätt storlek och nivå för ditt specifika system. Om den är under utövande eftersom den är för liten för att klara av arbetet, bör den ersättas med en lämpligare storlek.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Global Warming for Kids.