5 Tips För Att Hitta En Gasledningsläcka


5 Tips För Att Hitta En Gasledningsläcka

Vad du behöver Naturgasledningar är nu mycket vanliga i amerikanska neoghborhoods. Användningen av detta bränsle är vanligtvis säkert, men en naturlig gasläckage kan vara mycket farlig eftersom det är en potentiell brandrisk, och det kan vara dödligt vid inandning. Därför, när du upptäcker läckage, måste du vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda det.


Vad du behöver

Naturgasledningar är nu mycket vanliga i amerikanska neoghborhoods. Användningen av detta bränsle är vanligtvis säkert, men en naturlig gasläckage kan vara mycket farlig eftersom det är en potentiell brandrisk, och det kan vara dödligt vid inandning. Därför, när du upptäcker läckage, måste du vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda det. Eftersom naturgas inte har någon lukt eller färg, lägger alla leverantörer numera en luktkomponent till det, så varje gång det finns en gasläcka kan man berätta på grund av den starka lukten av ruttna ägg. Även om detta element inte är trevligt, gör den här distinkt lukten märkbar gasläckage.

När du har märkt en läcka måste du hitta varifrån den kommer.

1 - Detekterar en läcka

Så snart du märker lukten av ruttna ägg i ditt hus, stoppa allt du gör och identifiera vilka hushållsapparater som arbetar med naturgas. Det är viktigt att agera så snart som möjligt för att andas in i minsta mängd gas. Andas stora mängder naturgas kan orsaka berusning eller asfyxi för dig, barn och husdjur.

2 - Inställning

Häll lika stora mängder flytande tvål och vatten i en skål. Blanda. Denna lösning hjälper dig att upptäcka eventuella gasläckor.

3- Kontrollera läckans möjliga källor

Efter att ha blandat lösningen noggrant, ta tag i färgborsten och applicera tvålvätskan på varje tum av längden på dina gasledningar och rör. Var noga med att applicera denna blandning på beslag, anslutningar, leder och andra delar som måste göra direkt med naturgasflödet. Om det finns en läcka på någon av dessa delar börjar små bubblor visa var gasen läcker ut.

4- Identifiera typ av läcka

Om bubblor kommer från en av anslutningarna, dra åt bulten så hårt som möjligt. Använd en justerbar nyckel för detta, så att problemet ska lösas. Men om läckan kommer från ett litet hål i röret är det dags att byta ut rörledningen.

5- Ta de lämpliga åtgärderna

När du har hittat läckan, om du behöver en byte av rör, stäng av gasen direkt. På så sätt kan du arbeta säkert vid byte av den skadade delen. Vanligtvis kan du stänga av gasflödet endast till apparaten som du inte ska använda, utan att du måste stänga av huvudventilen. Men det beror helt på den speciella installationen hos ditt hus.

Dessa steg bör räcka för att du kan upptäcka och fixa en gasläcka. På grund av att svavelbaserade föreningar lägger till naturgas, märker gasläckan inte alls för de flesta. Det finns dock vissa människor med dålig luktsinne, och även denna distinkt lukt kanske inte är tillräckligt stark för dem. För dessa fall är det starkt rekommenderat att även köpa en naturgasdetektor. Det finns en mängd olika på marknaden, med olika priser och funktioner.I de flesta fall kan du installera dem själv genom att följa enkla instruktioner som också rekommenderar de bästa platserna att placera dem. Du måste vidta alla försiktighetsåtgärder som behövs vid hantering av naturgas i hemmet.

Videoklipp Relaterade Artiklar: 5 tips på hur du vinner nya kunder via nyhetsbrev.