Bästa Användningsområden För En Pick Ax


Bästa Användningsområden För En Pick Ax

Du kommer att upptäcka att en plockaxel kan göra uppgifter som vanligtvis är svåra betydligt enklare. Att förstå de typer av projekt som den kan användas för kan hjälpa dig att bestämma om det är ett användbart verktyg att ha som en del av din samling. 1 - Landskapsarkitektur Ett brett spektrum av uppgifter som omfattas av landskapsarkitektur kan utföras med hjälp av en plockaxel.


Du kommer att upptäcka att en plockaxel kan göra uppgifter som vanligtvis är svåra betydligt enklare. Att förstå de typer av projekt som den kan användas för kan hjälpa dig att bestämma om det är ett användbart verktyg att ha som en del av din samling.

1 - Landskapsarkitektur

Ett brett spektrum av uppgifter som omfattas av landskapsarkitektur kan utföras med hjälp av en plockaxel. Normal jord som har blivit torr och härdad kan normalt brytas upp med en spade. Detta kommer emellertid att bli svårare när det gäller hårda lera och hårdrockartiga jordar. Genom att använda axelns skarpa ände kan du bryta upp materialet så att det kan tas bort efter behov.

Det är lätt att enkelt hugga ner ett träd, men det kan vara svårare att ta bort stubben om de mogna rötterna är djupt begravda. Du kommer att upptäcka att de är lättare att ta bort efter att ha lossat jorden runt trädets botten med en plockaxel.

Yxan kan också användas som skärverktyg när det gäller att skapa kantning i en trädgård eller avlägsna gräs. Det kan också hjälpa till vid nivellering av arbete för att bryta upp material som ingår i en höjd för att göra det möjligt att ta bort det.

2 - Is

I svåra vinterförhållanden kan is orsaka ett antal problem och leda till skador på egendom såväl som människors skada. När isformar på ytor som används som vägar, kan detta enkelt skapa en glidande fara och måste rensas så fort som möjligt. Om du inte har något ämne som smälter isen, kan en plocköxa användas för att bryta upp den innan den skrapas bort. Tak och takrännor kan skadas av is som har utvecklats på den och en ax kan användas för att ta bort den.

3 - Cement

Om du har en cementstruktur i eller utanför hemmet, kommer du att upptäcka att den kan brytas upp på ett mer exakt sätt än vad du skulle få när du använder en släthammare eller liknande verktyg. Till exempel, om en fundament har formats med cement men en främmande kropp har fastnat i den, kan en ax användas för att bryta upp området precis runt föremålet. Detta gör att du kan ta bort objektet och åtgärda bara ett litet avsnitt snarare än hela ytan. Denna metod kan också användas för tegelsten.

4 - Beläggning

Enfärgade beläggningsplattor eller kakel kan se ganska vardagliga ut när de sätts ut som de är avsedda, men en ax kan användas för att skapa en unik design. Att bryta upp plattorna eller plattorna med axeln kommer att resultera i slumpmässiga bitar som kan monteras som en sticksåg för att dekorera din uppfart och / eller stigar.

5 - Jordbruk

Öppen kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med att lyfta föremål som är nödvändiga som en del av jordbruksprocessen. Lyfta och dra föremål som haybalar och säckar av matar kan underlättas med den hävstång som kan tillhandahållas av axeln.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Every Jay Cutler Pick Six (2018-2018).