Fördelar Med Att Använda En Bränslecellgenerator


Fördelar Med Att Använda En Bränslecellgenerator

vätebränslecell använder väte som källbränsle för att generera en elektrisk ström. Processen använder också syre från luften som fungerar som en oxidant. Så länge det nödvändiga flödet upprätthålls kan en bränslecell fungera oavbruten under en lång period. Genom elektrolys kan väte som sker i stora mängder universellt utnyttjas som ett användbart bränsle för olika dagliga applikationer.


A vätebränslecell använder väte som källbränsle för att generera en elektrisk ström. Processen använder också syre från luften som fungerar som en oxidant. Så länge det nödvändiga flödet upprätthålls kan en bränslecell fungera oavbruten under en lång period. Genom elektrolys kan väte som sker i stora mängder universellt utnyttjas som ett användbart bränsle för olika dagliga applikationer. Med miljöhänsyn som för närvarande prioriteras på olika arenor är utforskning av alternativ energi en välkommen skift. Nedan finns 5 fördelar med att använda en vätekraftgenerator.

Pålitlig

Färre rörliga delar och frånvaron av förbränningsprocess gör bränslecellsystemen mycket tillförlitliga. Du kommer knappt att uppleva störningar eller sakta ner med en vätekraftgenerator. Tillförlitlighet och effektivitet är konsekvent höga. Bränslecellsystem producerar elektrisk kraft utan att vara föremål för väderförändringar eller marknadsfluktuationer. Dessa två faktorer stör ofta utbudet av andra konventionella energiformer. Friheten från dessa bekymmer bidrar till den övergripande överklagandet av vätebränsleceller.

Miljövänlig

Bränslecellsystem erbjuder mer ekologiska fördelar än konventionella kraftgenereringssystem. Vatten och värme är de enda biprodukterna av elektrolysprocessen som innefattar väte. Väteeldrivna generatorer skapar mindre förorening än generatorer som drivs med olja, gas eller el. Väteeldrivna system producerar endast ungefär hälften av växthusgaser som är förknippade med andra förbränningsmotorer. Dessutom minskar koldioxidutsläppen till atmosfären genom att utnyttja spillvärme och vatten. Den väsentligt lägre utsläppshastigheten för väteeldrivna system resulterar i slutändan i minskad förekomst av smog och surt regn. Till skillnad från förbränningsgeneratorer som är benägna att bli smutsiga på grund av förbränningsprodukterna, förbrukar vätekraftiga generatorer längre tid. Detta gör dem till ett lågt underhållsaggregat.

Ekonomisk

Betydande besparingar kan realiseras genom att utnyttja väte och syre för elproduktion. Väteeldrivna generatorer är också mindre benägna att bryta ned. Systemet har väldigt få rörliga delar vilket gör dem till en låg underhållsutrustning. Funktionen lågt underhåll hjälper till att hålla kostnaderna nere över tiden. Det bidrar också till systemets hållbarhet eftersom ersättningsgraden är låg. Detta gör dem till ett kostnadseffektivt alternativ när det gäller elproduktion.

Effektiv

Vätgasdrivna generatorer producerar direktström elektrisk effekt med större effektivitet än de flesta andra icke-förnybara generationssystem. Förbränningsgeneratorer har en effektivitet på 15-20% jämfört med vätekraftiga generatorer vars effektivitet varierar vid 30-40%.Avfallsvarmen från bränslecellsystem kan användas för hushållsuppvärmningsbehov. Värmen kan enkelt överföras till hemmet med hjälp av en värmeväxlare. Detta gör vätgasdrivna generatorn bland de bästa när det gäller övergripande systemeffektivitet.

Bekvämlighet

Bränslecellsystem är lätta utan rörliga delar. Systemet genererar elektrisk kraft utan det vanliga bruset som är förknippat med förbränningsgeneratorer. Det producerar endast ungefär ett fjärdedel det ljud som en gas- eller dieselgenerator ger. Detta gör den idealisk för bostadsanvändning.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Funktioner och fördelar med att använda CannabisCardPay.com.