Fördelar Med Att Använda Ett Mögelplog


Fördelar Med Att Använda Ett Mögelplog

Många bönder hittar mögelploggen ett viktigt verktyg vid jordbruksunderhåll. Det hjälper till att förbereda jorden innan fröet sås. Plogen är också mycket användbar när du behöver förbereda marken för gräsodling. Den består av en plog med en stor krökt botten, kallad ett mögelplatta, fäst vid en ram.


Många bönder hittar mögelploggen ett viktigt verktyg vid jordbruksunderhåll. Det hjälper till att förbereda jorden innan fröet sås. Plogen är också mycket användbar när du behöver förbereda marken för gräsodling. Den består av en plog med en stor krökt botten, kallad ett mögelplatta, fäst vid en ram. Säsen är belägna på bottenkanten av formbrädet medan stora krökta vingar finns på överkanten. Verktyget skivar genom de översta lagren av jord och bearbetar grundkompositionen grundligt. Fördelarna med mothållsplogen ges nedan.

1. Hög effektivitet

När väl justerad söker plogen automatiskt önskat djup. Du behöver inte applicera extra vikt på plogen för att uppnå önskat djup. Detta resulterar i lägre nivåer av trötthet. Plogens komplexa struktur rensar marken för hjulvagnar och kanaler som lämnas av maskinen som används för att skörda. Detta skapar en mer jämn yta som möjliggör sådd med högre noggrannhet.

Plogen ökar också markdräneringsegenskaperna. Detta beror på att åsarna plogformerna i jorden fungerar som vattenkanaler. Du kan förbereda ett fält mycket snabbare med en mögelplog än konventionella plogar tillåter. Den snabbare arbetstiden gör att du kan arbeta i ett större område av fält.

2. Mångsidighet

De olika modellerna har olika egenskaper som möjliggör hög effektivitet vid förberedelse av marken. Vissa modeller har 2 formbrädor medan andra har ett dussin. Snittets bredd ligger vanligen mellan 1 och 2 fot. De flesta modellerna kan uppnå ett djupskärning på en och en halv fot. Vissa modeller integrerar en återställningsmekanism. Detta gör det möjligt för mönsterskivan att åsidosätta hinder i sin väg och återfå den ursprungliga positionen. Färre störningar i arbetet gör det möjligt att snabbare vändning.

3. Weed Control

Eftersom ploven fungerar marken, gräver den ogräs som tenderar att springa upp efter att skörden är klar. Plogen omvandlar grunden marken som hämmar tillväxten av ogräs fram till följande säsong. Detta sparar dig från den tid och det arbete som är involverat där weed resurgence är en frekvent förekomst.

4. Pest Control

Plogen hjälper till att bli av med många skadedjur som bor på jordbruksmark. När dessa skadedjur utrotas ger det växter med en mer gynnsam miljö för hälsosam tillväxt. Minimal närvaro av skadedjur bidrar också till en riklig skörd.

5. Förbättrad markhälsa

Ploggräverna grödar resterna djupare i marken vilket möjliggör sönderdelning att ske. Minskningen av grödor på jordytan gör att jorden kan värmas upp snabbare. Förångning av vatten ökar också vilket ger en mer befrämjande miljö för frö när det såds.

Plogen begravar också ytgödsel och gödningsmedel. Detta optimerar tillgången på näringsinnehåll till djupare nivåer i jorden.Det minskar också lukten av gödsel och gödningsmedel när de uppträder rikligt på ytan.

Plogaktiviteten minskar förlusten av kväve genom förångning. Mer kväve är tillgänglig för humus för att framställas av organiskt innehåll. Mineralbildningen underlättas även genom denna process.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Hos mig... Och hur funkar en plogbil?.