Acoustical Försegling Ansökan Tips


Acoustical Försegling Ansökan Tips

Det finns flera viktiga tips att tänka på vid tillämpning av akustisk tätningsmedel. Det är viktigt att du noterar denna information eftersom det här kommer att ligga till grund för en god och stark vidhäftning av tätningsmedlet till väggarna. Nedan finns värdefulla riktlinjer som du bör komma ihåg när du applicerar akustisk tätningsmedel.


Det finns flera viktiga tips att tänka på vid tillämpning av akustisk tätningsmedel . Det är viktigt att du noterar denna information eftersom det här kommer att ligga till grund för en god och stark vidhäftning av tätningsmedlet till väggarna. Nedan finns värdefulla riktlinjer som du bör komma ihåg när du applicerar akustisk tätningsmedel.

Rengör ytan där tätningsmedlet kommer att användas.

Innan du förseglar tätningsmedlet, rengör du området först och se till att det inte har något damm, olja eller annat lös material för att förhindra god vidhäftning. Det är bäst att informera personerna runt området omedelbart att du behöver rummet oanvända i ett par timmar för att vara säker på att inget damm eller något kommer att komma i kontakt, särskilt när du redan har börjat applicera tätningsmedlet.

Förstå det korrekta sättet att applicera tätningsmedlet

Vid applicering av tätningsmedlet, håll det alltid i 45 graders vinkel. Och när det är nära att avsluta appliceringen av pärlan, försiktigt minska trycket från röret innan du släpper av avtryckaren. Tänk också på att det rekommenderas att applicera 600-900mm tätningsmedel åt gången för att ge dig tillräckligt med tid att reparera det innan det torkar.

Täck området för 24 timmar

Efter applicering av tätningsmedel rekommenderas att täcka det med allt för att hålla damm eller små material som kan komma i kontakt med tätningsmedlet vid torkning. Att sätta upp ett skylt på dörren kommer att vara mycket användbart istället för att riskera chanserna för att någon inte vet om vad som händer för att komma in i rummet och förstöra en dags värda ansträngningar, för att inte tala om de pengar det kostar att köpa ytterligare tätningsmedel.

Applicera flexibel tätningsmedel vid lederna. Törrväggen mäter golvet.

Vid applicering av tätningsmedel vid lederna, använd flexibla tätningsmedel för att luften ska kunna hämma rörelser och ge buffert för möjliga vibrationer, som båda bidrar till ljudöverföringen. Detta är en viktig faktor för att framgångsrikt skapa ett ljudisolerat rum.

Verktyget pärlan för att säkerställa god vidhäftning

Verktyg är en process att utjämna hela pärlan av tätningsmedel för att stärka tätningens vidhäftning i fogen. Om ett verktyg har gjorts, ska det omedelbart rengöras med vatten eller annat lösningsmedel som är lämpligt eftersom tätningsmedel är mycket svåra att avlägsna, speciellt vid torrhet.

När du vill försegla luckor i akustiska strukturer är det viktigt att det använda tätningsmedlet inte går hårt. Tätningsmedlet måste vara flexibelt nog för att ge en bra tätning samt ta emot gemensam rörelse som sannolikt kommer att inträffa över tiden. Underlåtenhet att använda ett lämpligt tätningsmedel kommer allvarligt att kompromissa prestanda. Många tätningsmedel ger helt enkelt inte tillräckligt med elasticitet för akustiska ändamål, speciellt uppslukande versioner som expanderar med värme. När det är tveksamt är det alltid bra att fråga hjälp eller råd från utbildade proffs.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Maintaining Acoustic Space When Singing - Vocal Tip by Matt Pierce.