4 Tips För Att Använda Septiktank Tillsatser


4 Tips För Att Använda Septiktank Tillsatser

Septiktankmedel används främst av husägare, eftersom de flesta yrkesverksamma inte tycker om att använda dem av en eller annan anledning. Under de senaste åren har det gjorts mycket forskning för att skapa septiska tillsatser som är användbara för septiktankar och inte destruktiva. Det finns många typer av septiktank tillsatser som kan förbättra septiktankens funktion.


Septiktankmedel används främst av husägare, eftersom de flesta yrkesverksamma inte tycker om att använda dem av en eller annan anledning. Under de senaste åren har det gjorts mycket forskning för att skapa septiska tillsatser som är användbara för septiktankar och inte destruktiva. Det finns många typer av septiktank tillsatser som kan förbättra septiktankens funktion. Det finns inget solidt eller konkret bevis på att septiktank tillsatser kommer att skada eller skada din septiktank på något sätt, form eller form. När du använder septiktank tillsatser, bör du göra det med normalt underhåll och inte i stället för det. Informationen nedan kommer att hjälpa dig att korrekt dispensera septiktank tillsatser samt förklara några av dem.

1. Användning av oorganiska föreningar

Septiktank tillsatser består av starka kemikalier, såsom syror och alkalier. Dessa är samma kemikalier som används i produkter som används för att eliminera förtäppta rör. Detta har samma syfte som oorganiska föreningstillsatser har på septiktanken. Självklart är detta på en mycket större skala än dina hemrör. Några av de kemikalier som i synnerhet finns i dessa tillsatser är lut och svavelsyra. Många studier säger att dessa tillsatser kan skada rören och tanken och därför inte bör användas. En annan fråga är att dessa septiktankmedel kan förstöra andra behandlingsföreningar som du kanske redan använder. Väteperoxid är en av de oorganiska föreningarna som används i septiktanksystem som ett sätt att återställa infiltrationsfältet, men det har faktiskt upptäckts att det skadar fältet. Låt inte detta skrämma dig bort från dessa produkter, eftersom de kan återställa septiktanken. Med hjälp av kemikalierna kan du få rätt balans mellan naturligt förekommande kemikalier.

2. Organiska lösningsmedel

Dessa inkluderar metylenklorid och trikloretylen och används för att avfetta septiktankar. Du hittar dessa främjas som ett sätt att bryta ner fetter och oljor. Många utgör en betydande risk eftersom de kan sippra i septiktankens sop och sopvatten. Septiktankens kemikalier av denna sort kan döda av naturligt förekommande sönderdelare och andra typer av mikroorganismer som är användbara inom behandlingsprocessen. Många stater har förbjudit användningen av organiska lösningsmedel på platsen. Detta beror på eventuell skada på grundvattnet. Om din septiktank är helt förseglad från grundavrinningen, kan organiska lösningsmedel hjälpa till med processen med ditt septiktanksystem.

3. Biologiska tillsatser

Dessa typer av kemikalier speglar den vanliga sönderdelningen som finns i septiktankar. De förbättrar inte den normala funktionen, men hindrar inte dem också. Var försiktig när du använder dessa kemikalier för septiktank, eftersom vissa kan försämra slammet och skummet i en septiktank.

4. Fosforborttagare

Kemikalier för septiktank som är utmärkta för att avlägsna fosfor är användbara när vattendomen invånare upplever eutrofiering. Detta problem kan orsaka algtillväxt i närliggande vattenvägar. Denna kemikalie hjälper till att förhindra att det händer.

Videoklipp Relaterade Artiklar: How To: Set Up A Laser Level With A Pitch - Part 2.