Tips För Rengöring Av En Tank


Tips För Rengöring Av En Tank

A lagertank används för att ge färskt och rent vatten till nötkreatur, hästar och andra djur 24 timmar om dygnet. Lager djur måste ha tillgång till färskt vatten hela dagen för att förbli frisk. Utan en sådan tank skulle hälsan hos dessa djur lida. Tyvärr kämpar många bondägare med att hålla sina lager tankar friska.


A lagertank används för att ge färskt och rent vatten till nötkreatur, hästar och andra djur 24 timmar om dygnet. Lager djur måste ha tillgång till färskt vatten hela dagen för att förbli frisk. Utan en sådan tank skulle hälsan hos dessa djur lida. Tyvärr kämpar många bondägare med att hålla sina lager tankar friska. Eftersom de är fyllda med vatten och ute i öppet hela tiden, kan tankarna bli smutsiga ofta. Men det finns några knep du kan använda för att hålla din tank frisk och ren.

Tömning av lagerbehållaren

Innan du kan rengöra behållaren behöver du ta bort allt vatten som finns i det. Gör detta genom att dra av dräneringspluggen och ställ den åt sidan på ett säkert ställe. Eventuella skräp, smuts, rost eller alger som har ackumulerats kan lösas upp med en stel borste.

Rengöring av lagerbehållaren

När du har tömt tanken behåller du en blandning av blekmedel och varmt vatten. Detta är en effektiv lösning för att göra en noggrann rengöring av din tank. En styv borste eller en ren trasa kan användas vid skrubbning av insidan av lagertanken. Om det finns mycket smuts och skräp som har samlats inuti, kan du behöva göra flera rengöringar innan du kan ta bort dem alla. Ju längre det har varit sedan du har tömt och rengjort din lagertank, desto större ansträngning kommer du att behöva utöva.
Om lagertanken är lerig måste du låta rengöringslösningen sitta i tanken i några minuter innan du torkar av den. Spruta tankens sido- och bottendelar med en vattenslang för att rensa ut lera. Flera rengöring och sprutning kan behövas innan tanken blir helt ren.

Förvara tanken fritt från lera

För att minimera lera och smuts som en lagertank ackumuleras, ta en titt på det område där den ligger. Om vattnet tenderar att ackumuleras där efter att ha regnat hårt, kommer det att besegra ditt syfte att hålla tanken ren. Innan du rengör sedan flytta din tank till en torrare plats. För att lyfta lagertanken högre från marken, lägg ett betong- eller träblock under alla hörn. Dock bör du se till att lagertanken är jämn, även om den är förhöjd från marken. Du kan göra detta genom att använda en nivå.

Håll tanken rena

När du är klar med rengöringen sätter du avtappningspluggen och fyller den med rent och friskt vatten. Håll ögonen på vattennivån när den stiger upp för att säkerställa att tanken är jämn. När det väl har fyllts i kapacitet, se till att det inspekteras dagligen. För att avlägsna löv och skräp som kommer på vattnet, använd en vattenskimmer. En som har utformats för simbassäng skulle vara bäst. En daglig rengöring kommer att säkerställa att ingen smuts och skräp kommer att ackumuleras i tanken över tiden.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Aquarium Maintenance - How to Clean a Fish Tank by Pondguru.