4 Slag Skruvmejsel Säkerhetstips Att Kom Ihåg


4 Slag Skruvmejsel Säkerhetstips Att Kom Ihåg

En slagskruvmejsel är ett effektivt och effektivt verktyg som snabbt kör eller avlägsnar en mängd olika typer av skruvar. En slagskruvmejsel skiljer sig från en traditionell skruvmejsel på flera sätt. En slagskruvmejsel vrider fästet så att gängorna griper materialet, men driver också fästet, vilket ger ett jämnare grepp vid gängorna.


En slagskruvmejsel är ett effektivt och effektivt verktyg som snabbt kör eller avlägsnar en mängd olika typer av skruvar. En slagskruvmejsel skiljer sig från en traditionell skruvmejsel på flera sätt. En slagskruvmejsel vrider fästet så att gängorna griper materialet, men driver också fästet, vilket ger ett jämnare grepp vid gängorna. En slagskruvmejare utnyttjar vanligen en luftkompressor för sin kraft, vilket kombinerar funktionen av en driven skruvmejsel, som en skruvpistol, med en drivkraft. Som med något verktyg är det dock alltid säkerhetshänsyn att tänka på, och en skruvmejsel är inget undantag. Här hittar du fyra grundläggande säkerhetsanvisningar för att komma ihåg när du använder en skruvmejsel.

1. Skydd

Oavsett uppgiften är säkerhetsglasögon varje gång du arbetar med ett kraftverktyg kritiskt. Säkerhetsglasögon skyddar dina ögon om ett främmande föremål skickas flygande. Oavsett om det är ett litet träflis eller en del re-bar, kan dina ögon vara permanent skadade om de inte är skyddade, vilket kan leda till blindhet. Detta är ett enkelt och snabbt steg att ta för att säkerställa att din vision inte skadas.

2. Täck dina händer

Användning av tunga läderhandskarhandskar skyddar dem från eventuella olyckor. Mer än en drywaller har satt en skruv genom ett finger eller en hand, och handskar ger något skydd mot någon sådan olycka som händer dig. Detta är särskilt viktigt när du arbetar med en skruvmejsel, eftersom de är så effektiva kan du köra en fästelement snabbare än din hjärna kan registrera att du bara sätter skruven genom din hand.

3. Aldrig spela med verktyget

En slagskruvmejsel är inte en leksak, och ska aldrig användas för något annat ändamål än vad det är avsett för. Om avtryckaren är nedtryckt och biten på skruvmejseln inte är säker kan biten bli en projektil. Detta gäller även för eventuella fästelement som råkar vara i slutet av skruvmejseln. Sunt förnuft är en viktig del i användningen av detta verktyg.

4. Läs alla instruktioner

Om du inte är bekant med verktyget som du arbetar med, i detta fall skruvmejseln, läs noggrant alla användarhandböcker och bruksanvisningar innan du arbetar. Risken för en skada som uppstår från ett verktyg som operatören är bekant med i motsats till okänd är mycket lägre. Eftersom verktyget drivs med luft, utövar det en stor kraft, som vid felaktig användning kan vara skadlig eller dödlig.

Sammantaget är en slagskruvmejsel ett extremt effektivt och effektivt verktyg vid arbete med fästelement. Det kommer att ta bort eller driva dem kanske mer effektivt än något annat tillgängligt verktyg.Men eftersom det finns så mycket kraft i verktyget är det viktigt att säkerheten är högsta prioritet, eftersom det kan göra verklig och permanent skada om den inte hanteras ordentligt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Suspense: The Kandy Tooth.