4 Gemensam Home Audio Förstärkare Problem


4 Gemensam Home Audio Förstärkare Problem

Om du äger en hemmaljudförstärkare kan du vara nyfiken på de problem som har varit kända för att plåga sådana enheter. Genom att bekanta dig med vanliga hemmaljudförstärkare problem kommer du att vara väl rustad att diagnostisera eventuella problem som kan uppstå. Här är 4 av de vanligaste typerna av ljudförstärkare för hemmet.


Om du äger en hemmaljudförstärkare kan du vara nyfiken på de problem som har varit kända för att plåga sådana enheter. Genom att bekanta dig med vanliga hemmaljudförstärkare problem kommer du att vara väl rustad att diagnostisera eventuella problem som kan uppstå. Här är 4 av de vanligaste typerna av ljudförstärkare för hemmet.

1. Överhettning

Hemljudförstärkare ger stor värme. Som sådan är överhettning ett mycket vanligt problem med dem. Överhettning sker generellt när förstärkare lämnas på under mycket långa perioder eller när de placeras nära andra värmegenererande anordningar. Av denna anledning är det viktigt att placera din förstärkare i ett område där det har gott om utrymme att andas. Överhettning kan också uppstå om förstärkarens inställningar har vridits upp till extrema nivåer.

2. Humming

Humming är ett annat vanligt problem som har visat sig inträffa med hemmabio förstärkare. Humming kan orsakas av ett antal olika faktorer, så det är viktigt att veta hur man diagnostiserar det. Om du till exempel påverkar ljudvolymen för ljudvolymen är det troligt att problemet ligger i volymkontrollen. Om nivånivåerna förblir oförändrade trots volyminställningarna ligger problemets källa troligen på en av de komponenter som är anslutna till din förstärkare. Humming kan ibland åtgärdas genom att se till att dina komponenter är ordentligt anslutna till din förstärkare. Du kan också använda en process-of-elimination metod genom att koppla bort varje komponent en-för-en och lyssna för att se om humming fortsätter efter varje avbrytning. Det rekommenderas att du stänger av din förstärkare och komponenter medan avstängningsprocessen är igång.

3. Otillräcklig strömförsörjning

Otillräckliga nätaggregat är en annan vanlig källa till förstärkareproblem. Hemljudförstärkare använder mycket ström och om de går igenom felaktig typ av strömförsörjning är de skyldiga att ge otillräcklig ljudkvalitet och inte fungerar till sin fulla potential. När du väljer strömförsörjning för din hemmabio förstärkare, se till att den kan hantera den typ av spänning och elektrisk ström som ges av din förstärkare.

4. Oförenliga komponenter

Oförenliga komponenter kan orsaka många problem med din förstärkare. Förutom de tidigare diskuterade brummorna kan inkompatibla komponenter avsevärt försämra din förstärkares ljudkvalitet. Innan du köper en hemmaljudförstärkare noterar du märkena och modellnumren på alla komponenter som du vill länka enheten till och undersöka vilka märken av förstärkare som fungerar bra med dem. Online konsumentuttalanden är förmodligen den bästa metoden för att genomföra denna forskning, eftersom Internet är en fantastisk källa till produktrecensioner.Forskningen kan tyckas besvärlig, men att välja en förstärkare som fungerar i harmoni med dina komponenter kommer i slutändan att visa sig vara värd för dina ansträngningar.

Nästa gång din hemmaljudförstärkare börjar fungera har du den information som behövs för att diagnostisera problemets art och källa.

Videoklipp Relaterade Artiklar: DOOR RATTLING BASS!!! Ariana Grande- Problem on Home Theater System!.