3 Tips För Att Använda En Vattenbaserad Lim


3 Tips För Att Använda En Vattenbaserad Lim

Vattenbaserade lim är lösningsmedelsfria lim som använder vatten som bärare och ställs in när vattnet förångas. Deras lösningsmedel är en stor fördel eftersom de saknar brandfarliga material och kan användas och lagras på lämpliga platser (som ett konst- och hantverksklassrum för barn) utan rädsla. Att veta klistertyperna och deras lämpliga tillämpning hjälper ännu mer.


Vattenbaserade lim är lösningsmedelsfria lim som använder vatten som bärare och ställs in när vattnet förångas. Deras lösningsmedel är en stor fördel eftersom de saknar brandfarliga material och kan användas och lagras på lämpliga platser (som ett konst- och hantverksklassrum för barn) utan rädsla. Att veta klistertyperna och deras lämpliga tillämpning hjälper ännu mer.

Tips # 1: Använd rätt typ av vattenbaserad lim

Det finns fyra typer av vattenbaserade lim och alla kan användas för olika saker.

Grönsaker Lim

Dessa är lim som är baserade på stärkelse och kan även användas som en högviskös geléliknande version. De används huvudsakligen som ett kostnadseffektivt lim för pappersbindning, förpackning och märkning och ger en långsiktig bindning för dessa material och en relativt svag förbindelse för andra. Det brukar bryta ner när det utsätts för vatten.

Hartscement

Dessa är lim som är baserade på en emulsion PVA (Polyvinylacetat) eller EVA (etylenvinylacetat) blandat i vatten för att bilda en emulsion. Vissa hartscementer är användbara för att binda lite plast, papper och trä och har en relativt högre fuktresistens än vegetabiliska lim. Klisterna är vita när de är våta och klara när de är torra. Hybridlim kan också användas genom att blanda vegetabiliska lim och hartscement. Vidare har en relativt ny användning för hartscement hittats inom området för restaurerande tandvård vid fastsättning av proteser mot tandstrukturen.

Animal / Protein Lim

Dessa är lim framställda genom användning av animaliskt protein. Lim som är framställt av mjölk kallas kaseinlim. Djurproteinlim används när det är varmt (ca 140° F) för material som behöver en snabbbindning. Casein är ett högt fuktbeständigt vattenbaserat lim och används vanligtvis för att märka öl och vinflaskor.

Latexcementer Latexcementer är gjorda av emulgerade elastomerer. Dessa vattenbaserade lim är vitfärgade och kan användas som tvåvägs lim i. e. de kan appliceras på en yta och får torka på ytan medan den del av limet som utsätts för luft förblir klibbig. Latexcement används vanligen på självkorgskuvert och ibland för bindning av läder och andra tyger. En populär typ av latexcement kallas gummisement och kan användas för bindning av papper och fotografier och har en lång hållbarhetstid.

Tips # 2: Prestanda

Du måste välja ditt lim baserat på resultatet du tänker ta ut från det. Tänk på styrkan i det band du letar efter, vilka typer av material du vill binda, temperatur och andra förhållanden som det bundna materialet kommer att utsättas för och det förväntade livet för limet.

Tips # 3: Torkning och härdning

Återigen påverkar den typ av jobb du vill utföra med ditt valda lim också ditt beslut om torknings- och inställningstiden du letar efter.Olika vattenbaserade lim framställs med olika ugnstekniker och har varierande resulterande torknings- och härdningshastigheter.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Testar olika lim till att göra slime!.