3 Saker Att Kontrollera När Din Franska Drain Svämmar Över


3 Saker Att Kontrollera När Din Franska Drain Svämmar Över

A Fransk dränering är en lättanvänd metod för att hålla fukt ur ett jordområde som ofta översvämmas. Om din dränering är överflödig kan du hitta orsaken genom att markera något av följande: 1. Clogged with Debris Den vanligaste orsaken till att en fransk dränering överflödar är att dräneringen är igensatt av skräp.


A Fransk dränering är en lättanvänd metod för att hålla fukt ur ett jordområde som ofta översvämmas. Om din dränering är överflödig kan du hitta orsaken genom att markera något av följande:

1. Clogged with Debris

Den vanligaste orsaken till att en fransk dränering överflödar är att dräneringen är igensatt av skräp. Blad, gräsklipp, lera, stenar och mer får fångas i avloppet. Du kan använda en rörmokers orm för att försöka avkolka några av skräp dig själv, eller du kan behöva använda en power rooter. Om du inte kan använda en power rooter själv, ring en VVS-professionell.

2. Avloppet använder tyngdkraften

En felaktig installation kan också vara att skylla på att en fransk tömning överflödar. Om du inte använder en sumppump måste du utforma avloppet så att de använder tyngdkraften för att tömma överskott av regnvatten bort. Om dina avlopp inte är tillräckligt pekade nerför en kulle, kan du behöva installera en sumppump.

3. Avloppet stör inte naturligt vattenflöde

Du kan också uppleva överflödig med ditt franska avlopp om du installerat det på ett sådant sätt att det naturliga vattenflödet störs. Om avloppet blockerar en nedåtgående sluttning av mark som en gång tillåter regnvatten att sippra bort, kan det samlas i en pool och få det att verka som om avloppet är överflödigt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: TEENS vs. FOOD - FIRE NOODLE CHALLENGE.