3 Orsaker Till Lågt Toalettvatten Nivå


3 Orsaker Till Lågt Toalettvatten Nivå

Din toalettvattennivå är något som du bör vara uppmärksam på. Du kommer att märka att när det är något som är fel med din toalett, oftare än det, är det toalettvattennivån som är skyldig. Det bästa sättet för dig att kunna lösa problemen är att veta vad orsaken är så att du kan stoppa den. Nedan är några av de vanligaste orsakerna till låga vattenhalter.


Din toalettvattennivå är något som du bör vara uppmärksam på. Du kommer att märka att när det är något som är fel med din toalett, oftare än det, är det toalettvattennivån som är skyldig. Det bästa sättet för dig att kunna lösa problemen är att veta vad orsaken är så att du kan stoppa den. Nedan är några av de vanligaste orsakerna till låga vattenhalter.

Rör

Det finns ett rör som löper längs toppen av bollbenet. Det är 1/8 tum och går längst upp i överflödesröret. Du måste se till att det här röret är ordentligt anslutet till överflödesröret. Detta rör är det som leder vattnet direkt i skålen när tanken fyller sig. Röret måste kunna fylla och ansluta för att fungera korrekt. Om det inte är så borde du få lite tång ut och justera det ordentligt. Se till att du inte dra åt det för mycket. Om du gör det, kan du skada röret såväl som till tanken själv. Röret måste vara tätt men inte så mycket att det löper risk att brista. Detta kan bli ett mycket svårare problem att fixa.

Skålfel

Du kan också behöva hantera en defekt som finns i skålen. Den gjutning som finns i skålen kan orsaka en liten bubbla i kina. När det händer är det ofta att tillverkaren inte kommer att bli av med skålen utan istället lägger ett porslinplåster över hålet. Det här är något som ofta bara är en tillfällig fix. Plåstret kommer ofta att misslyckas, och det betyder att vattnet börjar sippa ur skålen och orsaka problem med skålens förmåga att behålla en bra och nödvändig mängd vatten. Om det här är något som faktiskt har hänt, skulle toaletten vara helt full efter att den har spolas, men några timmar senare kommer skålen att ha sjunkit avsevärt.

Stoppare

Du kan också upptäcka att toaletten flyter i kedjan eller har andra problem som kan orsaka att vattnet fortsätter att springa. När stopparen inte kan komma tillbaka för att vattnet ska fylla upp, kommer vattennivån aldrig att få chansen att bli full. När det händer finns det några saker som kan göras så att stoppet kan fungera igen med framgång. Du måste först försöka se hur kedjan är längdvis. Om kedjan är för lång kan den komma ihop i andra saker eller kan komma in mellan proppen och hålet. Om kedjan är för kort så kommer inte stopparen att kunna gå ner hela vägen.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Sune gör toalett.