2 Typer Av Kryp Ångspärrar


2 Typer Av Kryp Ångspärrar

Det finns för närvarande två huvudtyper av ångspärrar för krypning på marknaden. Fuktighet i ditt krypningsutrymme kan leda till mögel-, mögel- och buggproblem. Rummen ovanför eller intill ditt krypningsutrymme kan också känna täppt och börja luktas. För att lösa dessa problem kan du installera en ångspärr.


Plattformiga ångspärrar

Plattlampor är enklare av de två typerna som diskuteras i den här artikeln och också den billigaste. Det platta läget är endast möjligt om det inte finns något sidoväggsvattenproblem under huset. I platt laymetoden täcker materialet endast golvet i krypplatsen, och varje sektion bör överlappa med minst 12 inches. Särskilda band och insatser krävs för att alla delar ska vara säkra och kommer inte att röra sig efter installationen.

Crawl Space Encapsulation System

Insprutningssystemet för crawlutrymme tar täckmaterialet helt upp till väggarna för att förhindra all fuktinträngning. Ingen luft får läcka in från utsidan. Speciella tätningsmedel används för varaktighet och små utsläpp görs för undersökningar av skadedjurskontroll. Du kan också ha ett vattenvaktlarm installerat, vilket kommer att varna dig om det finns ett internt vattenledningssvikt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: The Last Guest - A Sad Roblox Movie.