Alternativ För Metallfästelement


Alternativ För Metallfästelement

Metallfästen är uppdelade i 2 typer: permanenta fästelement och icke-permanenta fästelement. 1 - Permanenta fästelement Dessa fästen är typiskt fästa med lim, svetsning eller lödning. Andra typer av permanenta fästanordningar inkluderar: bultar, nitar, skruvar, klämmor och hållarringar. 2 - Fästdon Denna typ av fästelement används för att uppnå en mer tillfällig bindning.


Metallfästen är uppdelade i 2 typer: permanenta fästelement och icke-permanenta fästelement.

1 - Permanenta fästelement

Dessa fästen är typiskt fästa med lim, svetsning eller lödning. Andra typer av permanenta fästanordningar inkluderar: bultar, nitar, skruvar, klämmor och hållarringar.

2 - Fästdon Denna typ av fästelement används för att uppnå en mer tillfällig bindning. Dessa fästelement innefattar: kopplingar och klämmor som kan tas bort på begäran. Vanligtvis fästes icke permanenta fästelement mekaniskt. Val av dessa typer av fästanordningar beror ofta på graden av fäststyrka som krävs för att hålla 2 eller flera komponenter ihop.

Metallfästen används vanligtvis i situationer där större hållhållfasthet behövs för tyngre belastningar. Olika typer av material kan användas i vissa typer av metallfästen för att möta speciella behov. Till exempel kan titan användas i situationer där dess större styrka möter ett specifikt behov.
Här är några fördelar med både permanenta och icke-permanenta metallfästen:
Permanent:

Minskar skador på målade ytor

  • Fungerar bättre med ytor som behöver passa bättre
  • Eliminerar korrosion som vanligtvis är associerad med mekaniska fästanordningar
  • Minskar panelen "dimpling"
  • Färre spänningspunkter från hål borrade för att hysa bultar och skruvar
  • Ej permanent:

Anslutna material kan bytas eller ändras

  • Slitna eller brutna fästelement kan lättare bytas ut
  • Anslutningar kan brytas vid behov
  • Videoklipp Relaterade Artiklar: Ett alternativ för Sverige? (Måndag med Motgift 5 mars 2018).